top of page

Tervisekassa

Kuke Hambaravil on sõlmitud Tervisekassaga nii proteesihüvitise leping kui ka täiskasvanute hambaravihüvitise leping.

Proteesihüvitis:

Alates 1. juulist 2017 on hambaproteeside hüvitise summa kolmeks aastaks 260 eurot. 

Proteesihüvitist on õigus saada ravikindlustatud

  • pensionäridel, kellel on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension

  • osalise või puuduva töövõimega inimestel

  • üle 63-aastastel inimestela

Soodustuse summa arvestatakse alati raviarvelt maha kohe hambaarsti juures maksmise hetkel. Inimene ei pea ise täitma ega esitama haigekassale ega arstile ühtegi avaldust või muud dokumenti. 

Vaata lähemalt proteesihüvitisest:  https://www.tervisekassa.ee/inimesele/hambaravi/taiskasvanute-hambaravi/hambaproteeside-huvitis

Täiskasvanute hambaravihüvitis:

Alates 1. jaanuarist 2024 saavad kõik

  • täiskasvanud ravikindlustusega inimesed aastas 60 eurot hambaravihüvitist, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 50% arvest.

  • rasedad ja alla üheaastaste laste emad hambaravihüvitist kuni 105 eurot aastas, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 15% arvest.

  • Vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed ja üle 63 aastased eakad saavad hambaravi jaoks hüvitist 105 eurot aastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 15% arvest.

  • suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid hüvitist kuni 105 eurot aastas, kusjuures patsient tasub vähemalt 15% arvest ise.

https://www.tervisekassa.ee/inimesele/hambaravi/taiskasvanute-hambaravi/hambaravihuvitis

bottom of page