top of page

Kaebuste menetlemise kord

Kuke Hambaravi patsiendil, kes ei ole rahul talle osutatud teenusega on õigus pöörduda kliiniku juhtkonna poole nõu ja abi saamiseks või ettepaneku tegemiseks.  Kõigil on õigus ja võimalus pöörduda ka teiste asjakohaste institutsioonide poole.

 

Kui Teil on tekkinud rahulolematus kliiniku olmetingimustega või personali suhtlemisega, siis palume anda tagasisidet esmalt meile pöördudes kliiniku juhataja poole.

Kui kahtlete teile osutatud raviteenuse või teile isiklikuks kasutamiseks valmistatud hambaproteesi või mistahes muu meditsiiniseadme kvaliteedis, siis palume pöörduda kliiniku juhataja poole kas kirjalikult või suuliselt.  Kirjaliku avalduse esitamisel peab see olema selgelt ja arusaadavalt sõnastatud ning sisaldama patsiendi nime, isikukoodi ja kontaktandmeid. Kirjalikule pretensioonile vastame võimalusel 10 tööpäeva jooksul või hiljemalt 30 päeva jooksul alates kirja saamisest.

Juhatajaga kohtumiseks palume eelnevalt leppida kokku aeg 

 

Juhul kui Teid ei rahulda kliiniku juhtkonna vastus või väljapakutud lahendus, on võimalik pöörduda sotsiaalministeeriumi juures tegutseva nõuandva tervishoiuteenuse arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni (TKE) poole. Avaldus TKE-le tuleb saata postiga või digiallkirjastatult e-posti teel. Komisjoni pädevuses on anda hinnang osutatud raviteenusele ja teha ettepanekuid raviasutusele, kuid komisjon ei saa kohustada arsti või raviasutust kompenseerima patsiendile vea tagajärjel tekkinud kahju.

Tervishoiuteenuse osutamise lepingu alusel tekkinud vaidluste lahendamiseks on patsiendil õigus pöörduda ka kohtusse.

 

Asutuste kontaktid, kuhu on võimalik pöörduda

Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjon (annab sõltumatu hinnangu patsiendile osutatud tervishoiuteenuse sisulisele kvaliteedile)

Sotsiaalministeerium

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn 

E-post info@sm.ee

 

Eesti Haigekassa Harju osakond (kontrollib haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja vahelise lepingu täitmist) 

Lastekodu 48, 10144 Tallinn 

Infotelefon 16 363

E-post harju@haigekassa.ee

 

Terviseamet (kontrollib ja hindab tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohasust e. vastavust õigusaktidele)

Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn

E-post kesk@terviseamet.ee

 

Eesti Patsientide Esindusühing (sotsiaal- ja tervishoiuteenuste tarbijate huvikaitse organisatsioon)

Kaupmehe 14, 10114 Tallinn

Telefon 656 6429 

E-post epey@epey.ee

bottom of page