top of page
Järjekorra pidamise reeglid

Järjekorra pidamise reeglid

Vastavalt Sotsiaalministri määrusele nr.46 (21.08.2008) „Tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“ ja Eesti Haigekassaga sõlmitud alla 19-aastaste kindlustatud isikute ravi rahastamise lepingule on Kuke Hambaravi OÜ kehtestanud ravijärjekorra pidamise eeskirjad:

1. Kuke Hambaravi OÜ kliinikus peetakse ravijärjekorda spetsiaalselt hambaravikliinikutele mõeldud ravihaldustarkvara programmis Hammas.

2. Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud kliinikus kohapeal, telefoni või e-kirja teel.

3. E-kirja teel edastatud registreerimistaotlusele või infopäringule vastatakse kliiniku lahtiolekuaegadel: 

 

 • E-K 8-19 

 • N,R 8-17 

 

4. Patsiendi registreerib ravijärjekorda patsient, administraator, raviarst või assistent.

5. Registreerimisel arvestatakse eelnevalt koostatud ja kinnitatud arstide töögraafikut.

6. Patsiendi registreerimisel salvestatakse Hammas programmi järgmised andmed:

 

 • ees- ja perekonnanimi

 • isikukood

 • kontaktandmed

 • planeeritav vastuvõtu aeg

 • planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus

 • patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev

 • ravijärjekorras muudatuste tegemise aeg ja põhjus

 • ravijärjekorda registreerimise põhjus, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkuse

 • märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuse tegemisest

 

7. Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda kliinikus kohapeal antakse patsiendile kirjalik teatis, mis sisaldab vastuvõtuaega, vastuvõtva arsti nime ja kliiniku telefoninumbrit. Sama info edastatakse kas e-kirjaga või telefoni teel vastavalt e-kirjaga või telefoni teel registreeritud ajale.

8. Üks tööpäev enne registreeritud vastuvõtuaega saadab kliinik meeldetuletussõnumi patsiendi telefonile.

9. Kliiniku poolt muudatuste tegemisest ravijärjekorras informeeritakse patsienti esimesel võimalusel ning säilitatakse varasem teave koos märkega, et patsienti on teavitatud.

10. Juhul, kui patsienti ei ole võimalik teenindada registreeritud ajal, teavitatakse teda ja pakutakse uus vastuvõtu aeg.

11. Väljaspool ravijärjekorda osutatakse vältimatut abi võimaluse korral. Võimaluse puudumisel antakse abivajajale vajalikud suunised, kuhu pöörduda esmaabi saamiseks.

12. Kui patsiendile visiidi aeg ei sobi, tuleb sellest kliinikut teavitada vähemalt 24 tundi enne visiiti. 

13. Haigekassa poolt rahastatud tervishoiuteenuse osutamiseks toimub registreerimine sarnaselt eelpool kirjeldatule.

bottom of page